BPPS je web site koji okuplja iskusne i odabrane ljude iz sveta pravosuđa sa  ciljem  da se potpuno besplatno svakom pojedincu pruži usluga zaštite njihovog pravnog interesa,  bez obzira na njihov društveni, ekonomski ili bilo koji drugi status.

BPPS sarađuje sa mnogobrojnim pravnim stručnjacima iz najrazličitijih oblasti prava Republike Srbije, te je u mogućnosti da pruži pravne savete, koji ne samo da pokrivaju sve pravne oblasti, već i da zađe u suštinu problema i da  najkonkretnije smernice za njegovo rešenje.

Politika našeg delovanja se zasniva na ideji da je svaki pravni problem krajnje individualan i da mu tako treba i pristupiti. Naime, ukoliko se svakoj pravnoj situaciji priđe sa punom pažnjom i posvećenošću, pravda i u praksi može postati dostupna svakom pojedincu.

Prednost korišćenja našeg sajta je upravo ta što ne samo da iskusni stručnjaci, okupljeni oko zajedničke ideje, daju brze i precizne odgovore na vaša pravna pitanja, već se u našem sistemu vaši problemi razmatraju iz različitih uglova, što kao rezultat daje maksimalnu pouzdanost u kvalitet datog odgovora na Vaš pravni problem.

Kako na ovaj način stručna pravna pomoć postaje dostupna svima, mi smo sa našim saradnicima razvili pouzdan sistem komunikacije koji omogućava bliži kontakt ne samo sa pravnim problemom, već i sa samim korisnikom.

Naš operativni tim će Vaš problem,shodno pravnoj oblasti koju obuhvata, proslediti ekspertu za navedenu oblast, koji će potom u najkraćem roku i na najadekvatniji način dati svoje stručno mišljenje.

Suština našeg delovanja je pružanje pragmatičnih saveta na sva Vaša pravna pitanja kako bi se unapredio i poboljšao kvalitet pravne zaštite, a samim tim postigla ravnopravnost u njenom pružanju svim građanima.

Mi smo tu da se zajedno borimo za unapređenje pravnog položaja svih nas, jer je to preduslov da nam svima bude bolje.

Za sva vaša eventualna pravna pitanja stojimo uz vas.